«SUVERĒNĀ
VARA»
Mūsu partijas mērķis ir atdzīvināt Satversmes 2. pantu:
“Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”
5. SARAKSTS. POLITISKĀ PARTIJA
Veidojam nākotni šodien!
Tas nozīmē - milzīgas pārmaiņas
Tas nozīmē - cīņu par atņemto brīvību un suverenitāti.

Mēs ticam, ka tautas kopumam un patiesai demokrātijai ir dziļāks viedums, nekā pretēji tam mēģina iestāstīt tie, kuriem vara ir tikai personīgā pašlabuma instruments.
Partija, kā organizācija ir šobrīd leģitīms instruments, kas ļauj sasniegt partijas galveno mērķi – iedzīvināt Satversmes 2. pantu visos valsts varas līmeņos. Jau 1. oktobrī!
Šie cilvēki teica: pietiek, viens nav cīnītājs, mēs esam gatavi nostāties blakus un aizstāvēt kopā savas tiesības uz suverēno varu.
Partija "SUVERĒNĀ VARA" ir atdzimusi, Jūlijas Stepaņenko darba atbalstītāju mudināta.
Mūsu paveiktais
Ko līdz šim paveikusi Jūlija ?
Šeit ir uzskaitīti daži no izdarītajiem darbiem Saeimā, ko JŪLIJA STEPAŅENKO (5.saraksts) - viena no aktīvākajām opozīcijas deputātēm ir paveikusi, būdama neatkarīgs deputāts, bez konsultantiem, bez administratīvā resursa, bez koalīcijas atbalsta:
atlaide elektrībai ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti;
ar likumu nostiprinātas vecāku tiesības nepieļaut, ka bērniem skolā stāsta, ka Kārlis var būt Karlīna, par tiesībām pasargāt bērnus no informācijas un materiāliem, kas kaitē bērnu tikumiskajai attīstībai;
ar vecāku organizāciju atbalstu izstrādājusi un panākusi Izglītības likuma grozījumus par skolēnu tikumisko audzināšanu, uz kā bāzes ir izstrādātas Tikumiskās audzināšanas vadlīnijas;
nodokļu atmaksa par interešu pulciņiem;
deklarācija bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs, kas nozīmē, ka ja ģimene nonāk situācijā, kad tiek izņemts bērns no ģimenes, lieta tiek skatīta Latvijā, un bērnam tiek meklēta pagaidu ģimene Latvijā, nevis svešā valstī;
apmaksāts 10 dienu bērna kopšanas atvaļinājumu vecākiem, kuri adoptējuši bērnu, neatkarīgi no bērna vecuma, līdz pat pilngadībai;
palīdzējusi atstādinātajiem darbiniekiem sagatavot pieteikumus tiesai, brīvprātīgi konsultējusi cilvēkus, kuru cilvēktiesības bija pārkāptas pandēmijas laikā, kad pati bijusi atstādināta;
aktīvi iestājusies par ģimenes vērtībām, par bērnu tiesībām būt pasargātiem no LGBT ideoloģijas;
palīdzējusi cilvēkiem risināt dažādus sociālus jautājumus, sarežģītas problēmas, kas radušās dēļ sistēmas nepilnībām;
organizējusi domnīcas par dažādām tēmām, lai aktualizētu un meklētu risinājumus dažādām, sabiedrībā aktuālām problēmām;
vienmēr aktīvi no Saeimas tribīnes pārstāvējusi sabiedrības intereses, prasījusi atbildību no ministrijām par viņu neizdarībām, pieļautajām kļūdām.
Ko Jūlija Stepaņenko un Ļubova Švecova panāca 13. Saeimā:
mēs panācām, ka tika izbeigta valsts līdzekļu izšķērdēšana "Vakcinācijas Avīze” projektam;
mēs panācām, ka tika nodrošināts finansējums psiholoģiskā atbalsta sniegšanai Covid-19 laikā;
mēs panācām, ka tika likvidēts Vakcinācijas birojs, un ietaupīta nodokļu maksātāju nauda;
Covid-19 laikā iestājāmies par atbilstošu kompensāciju nodrošināšanu no valsts un panācām krīzes pabalstu nodrošināšanu visiem bērnu vecākiem;
mēs panācām, ka VID sniedz atbalstu deklarācijas iesniegšanā tiem cilvēkiem, kuriem nav iespējas lietot datoru;
esam panākušas, ka tiek atceltas Valsts ieņēmumu dienesta tiesības uzlikt automātisku naudas sodu par nelaikā iesniegtām deklarācijām;
esam panākušas, ka ir pilnveidots uzņēmējdarbības konts uzņēmējiem;
esam panākušas, ka no 2023.gada tiks nodrošināta automātiska pārmaksāto nodokļu atmaksa;
vērsāmies Valsts policijā un KNAB par naudas līdzekļu ļaunprātīgu izlietojumu E-Veselība projekta īstenošanas ietvaros. Ziņojām par politiskās korupcijas pazīmēm likuma “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem” pieņemšanā;
esam panākušas, ka divus gadus netiek piemērotas soda naudas par nenomaksāto īpašuma nodokli;
izcīnījām to bērnu vecāku atbalstu, kuri steidzās piedzimt ātrāk;
aizstāvējàm skolēnu tiesības mācīties Covid-19 laikā, cīnījāmies pret masku lietošanu skolēniem mācību procesa laikā;
pasargājām vidējo specializēto izglītības iestāžu audzēkņus no atsevišķu amatpersonu patvaļām.
Uz 14. Saeimu Jūlija nāk kopā ar spēcīgu komandu, lai turpinātu iesāktos darbus un kopā ar komandu realizētu partijas programmu!
Mūsu darbi runā paši par sevi. Esam gatavi turpināt darbu ar vēl lielāku jaudu!

Jo ir:
jāsamazina PVN pārtikai;
jāturpina visos līmeņos sargāt mūsu bērnus no LGBT ideoloģijas;
jāpalielina bērnu pabalsti -1/4 daļa no minimālās algas;
jāpanāk, lai mamma vai tēvs, ja vēlas, var būt mājās ar bērnu līdz 3 gadu vecumam, saņemot valsts pabalstu;
transporta nodokli kā Lietuvā, pēc principa: "brauc - maksā";
jāturpina iestāties par brīvprātīgu vakcināciju - lai nevienam nekad vairs netiktu liegtas tiesības uz darbu vai tiesības mācīties, saņemt pakalpojumu, utt;
jāatceļ NĪN;
jāattīsta lauku reģioni, jāsaglabā lauku skolas.
Un vēl daudz citas Latvijas iedzīvotājiem aktuālas un nepieciešamas inciatīvas!

Vairāk par programmu www.suverenavara.lv

Un pat, ja Jūs nedzīvojat Latvijā, noteikti balsojiet arī ārzemēs, ja tomēr pastāv sapnis kādreiz atgriezties dzimtenē !
https://www.cvk.lv/uploads/files/Velesanu_iecirkni_arvalstis.pdf
Mūsu kandidāti
Vjačeslavs Stepaņenko
Latgale
Jūlija Stepaņenko
Rīga
Ļubova Švecova
Vidzeme
Inga Gluzda
Kurzeme
Silvija Šimfa
Zemgale
Par ko mēs iestājamies
Izglītība
Demogrāfija
Ekonomika
Veselība
Mājoklis un infrastruktūra
Suverēnā vara
Aktualitātes
Atbalsti mūs!
Partijai "SUVERĒNĀ VARA" ir iespējams ZIEDOT Mūsu kopējai uzvarai ir ļoti svarīgs Jūsu pat vismazākais ieguldījums.
Veicot maksājumu, lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Maksājuma mērķī norādi "ziedojums".
"SUVERĒNĀ VARA"
LV12UNLA0055003114553
Kļūt par politiskās partijas
“SUVERĒNĀ VARA” biedru var divos veidos
Pa e-pastu ar e-parakstu
Lejupielādējiet biedra iesniegumu, aizpildiet, elektroniski parakstiet un nosūtiet uz sv.partija@gmail.com ar tēmu “Biedra pieteikums”
01
02
Pa e-pastu, nosūtot iesniegumu, kā foto
Lejupielādējiet biedra iesniegumu, aizpildiet, izdrukājiet, parakstiet ar roku un iesnieguma foto nosūtiet uz sv.partija@gmail.com ar tēmu “Biedra pieteikums”
"SUVERĒNĀ VARA" | 40008087873
Rīga, Mazā Nometņu iela 44 - 6, LV-1002
Izvēlne
Mūsu kandidāti
Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums vislabāko pieredzi mūsu vietnē.
LABI